Styreansvar

Styreansvar Hvorfor tegne styreansvarsforsikring?

Styreansvar

Som medlem i et styre vil du kunne bli holdt personlig ansvarlig for eventuelle feil som styret gjør. Dette er uavhengig av om vervet er betalt eller ikke. Det betyr at du kan bli holdt personlig erstatningsansvarlig hvis noen mener at styrets oppgaver eller plikter er forsømt. 

Det kan for eksempel være at du har vært delaktig i en beslutning som har ført til et økonomisk tap for noen, og som styret kan klandres for. Potensielt kan du stå overfor store erstatningskrav rettet mot deg som privatperson. I verste fall kan det gjøre at du eller andre styremedlemmer går personlig konkurs. 

Styreansvarsforsikring kan også være viktig å ha når dere skal rekruttere folk til styrearbeid. For mange kandidater vil det være et stort pluss om de er beskyttet av styreansvarsforsikring når de påtar seg et ansvar som styremedlem eller styreleder.

Hva dekker en styreansvarsforsikring?

Styreansvarsforsikring dekker:

– Erstatningsansvar for formueskade som styremedlemmer, varamedlemmer og administrerende direktør.  

-Utredningskostnader for krav som er omfattet av forsikringen. 

– Kostnader for å avverge eller begrense tapet når det er overhengene fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe. Dekning forutsetter at kostnadene følger av et dekningsmessig krav.

 

 

Styreansvar
Scroll to Top