Personvern

Behandling av personopplysninger i Myre & Partnere AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss i Myre & Partnere AS vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Myre & Partnere AS ved Roy Egil Myre.
Kontaktinformasjonen til Myre & Partnere AS er:
Adresse: Hunsfos Næringspark, 4700 Vennesla
Telefon: 410 13 000
Organisasjonsnr.: 995 606 747

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder Roy Egil Myre på 40672001 eller roy.egil.myre@storebrand.no.
1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
• Vi ønsker å kontakte deg via telefon eller e-post slik at vi kan gi deg et godt tilbud på dine forsikringer. Avhengig av situasjon er behandlingsgrunnlaget samtykke eller berettiget interesse.
• Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale
• Administrasjon for å sikre riktig avregning mellom agenturet og oppdragsgiverne.

2. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
3. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss pr epost roy.egil.myretorebrand.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykkene som er avgitt for behandling av personopplysninger hos oss. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til roy.egil.myretorebrand.no

5. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer i personvern erklæringen
Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.
Sist endret: 04.02.2022

7. Myre & Partnere AS som databehandler
Myre & Partnere AS er databehandler for Storebrand. Databehandlingen innbefatter innsamling, lagring eller på annen måte behandling av personopplysninger på deres vegne.

Scroll to Top