Bedriftsforsikring

Hvorfor bør alle små og mellomstore bedrifter ha en bedriftsforsikring?

Uten en bedriftsforsikring kan uhell og uventede situasjoner sette virksomheten i en økonomisk svært vanskelig situasjon.

Et eksempel kan være noe så enkelt som advokathonorarer. Skulle du trenge umiddelbar juridisk bistand vil dette beløpet svært raskt akkumuleres til flere titalls tusen. Dette kommer i tillegg til et eventuelt erstatningskrav. Noen forsikringer er du faktisk også forpliktet ved lov til å tegne.

Vi hjelper deg å sette sammen forsikringer til din bedrift slik at dekningen er skreddersydd for dine behov.

Det er i all hovedsak fire hovedområder av virksomheten som kan trygges med en bedriftsforsikring. Noe er lovpålagt, men det aller meste er frivillige forsikringer som er ment for å skape trygghet og forutsigbarhet for bedriften.

Nummer 1. gjelder de ansatte. Du er pålagt å ha yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Det finnes en del utvidelser til denne typen forsikring som kan bidra til å holde folk i jobb, blant annet med å bidra til redusert sykefravær.

Et eksempel på dette er en behandlingsforsikring som dekker behandling hos blant annet fysioterapeut og naprapat. Denne typen behandlinger fører ofte til redusert sykefravær fordi man får fikset helseplagen hos den ansatte før den blir for stor og fører til sykemelding.

Nummer 2. gjelder eiendeler og verdier. Man kan forsikre bygg, maskiner, eiendeler og varer. Det er fornuftig å forsikre alt som har en så høy verdi at det vil kunne bli problematisk dersom det blir stjålet eller skadet.

Ved driftsstans som skyldes skader på utstyr og maskiner kan denne typen forsikring bidra til å opprettholde tilliten mellom deg og kunden, fordi du kommer raskt tilbake i arbeid igjen.

Nummer 3. er en virksomhetsforsikring som skal sikre bedriften ved erstatningskrav. Det finnes en hel rekke ulike ting som kan føre til erstatningsansvar hos en bedrift. Det er viktig å være sikret mot noe som gjelder din virksomhet, samtidig som det er bortkastet å være forsikret mot noe som ikke er gjeldende.

Har du for eksempel ikke noe varer eller varelager, så vil en produktforsikring ikke ha noen hensikt. Vi skreddersyr en pakke som sikrer din virksomhet for det som er nødvendig.

Nummer 4. gjelder datakriminalitet. De aller fleste bedrifter har veldig mye sensitiv informasjon lagret digitalt. Det kan være så enkelt som oppdragsdokumenter som ligger lagret på en e-post. En bedriftsforsikring for datakriminalitet bidrar til å unngå økonomiske belastinger som skyldes datakriminalitet.

Denne forsikringstypen skaper også tillit hos kunder og samarbeidspartnere ettersom de da vet at du får tilstrekkelig hjelp dersom noe skulle oppstå.

Disse fire hovedinndelingene er som paraplyer å regne. Det finnes en rekke ulike varianter og dekninger under hver paraply. Derfor har vi laget en hovedoversikt under her som tar deg kort og enkelt gjennom alle de vanligste bedriftsforsikringene.

Om våre bedriftforsikringer

Denne formen for bedriftsforsikring dekker personskade og sykdom som har oppstått når en ansatt er i arbeid, på arbeidstedet og i arbeidstiden

Yrkesskadeforsikring

Denne formen for bedriftsforsikring dekker personskade og sykdom som har oppstått når en ansatt er i arbeid, på arbeidstedet og i arbeidstiden
Reiseforsikringen gjelder hele året og kan tilpasses behovene til din virksomhet. Forsikringen kan gjelde for dine ansatte og deres familie på både tjenestereise og feriereiser i 45 eller 60 dager.

Reiseforsikring

Reiseforsikringen gjelder hele året og kan tilpasses behovene til din virksomhet. Forsikringen kan gjelde for dine ansatte og deres familie på både tjenestereise og feriereiser i 45 eller 60 dager.
Forsikringen gjelder for lastebiler, kraner, semitrailere og hengere.

Storbilforsikring

Forsikringen gjelder for lastebiler, kraner, semitrailere og hengere.
Denne typen forsikring dekker tap som oppstår på grunn av utro ansatte. Forsikringen er gjerne referert til som underslagsforsikring.

Kriminalitetsforsikring

Denne typen forsikring dekker tap som oppstår på grunn av utro ansatte. Forsikringen er gjerne referert til som underslagsforsikring.
Varer og utstyr som er på vei ut til dine kunder, eller på vei inn til deg dekkes av denne forsikringen. Forsikringen kan tegnes med dekning på ulike nivåer. Kontakt oss for mer informasjon.

Transportforsikring

Varer og utstyr som er på vei ut til dine kunder, eller på vei inn til deg dekkes av denne forsikringen. Forsikringen kan tegnes med dekning på ulike nivåer. Kontakt oss for mer informasjon.
Denne forsikringen trer i kraft når det oppstår ulykker som skyldes tilfeldig og ytre påvirkning utenom arbeidstiden til en ansatt.

Fritidsulykke

Denne forsikringen trer i kraft når det oppstår ulykker som skyldes tilfeldig og ytre påvirkning utenom arbeidstiden til en ansatt.
I noen tilfeller kan en bedrift risikere å pådra seg et juridisk erstatningsansvar, selv om de aldri har ment å gjøre noe galt.

Ansvarsforsikring

I noen tilfeller kan en bedrift risikere å pådra seg et juridisk erstatningsansvar, selv om de aldri har ment å gjøre noe galt.
I noen tilfeller kan en bedrift risikere å pådra seg et juridisk erstatningsansvar, selv om de aldri har ment å gjøre noe galt.

Ansvarsforsikring

I noen tilfeller kan en bedrift risikere å pådra seg et juridisk erstatningsansvar, selv om de aldri har ment å gjøre noe galt.
Forsikringen gjelder for arbeidsmaskiner i form av motorvogner eller entreprenørmaskiner.

Arbeidsmaskinforsikring

Forsikringen gjelder for arbeidsmaskiner i form av motorvogner eller entreprenørmaskiner.
Forsikringen dekker brann, vann og innbruddskade på maskiner og løsøre som er montert for-, eller som et ledd i produksjon/næringsvirksomhet.

Maskin, inventar og løsøreforsikring

Forsikringen dekker brann, vann og innbruddskade på maskiner og løsøre som er montert for-, eller som et ledd i produksjon/næringsvirksomhet.
Gruppelivsforsikringen er en engangserstatning som utbetales til en ansats etterlate ved død

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen er en engangserstatning som utbetales til en ansats etterlate ved død
Denne forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar for formueskade som er voldt under utøvelsen av den virksomheten som er beskrevet i forsikringsbeviset.

Formue ansvarsforsikring

Denne forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar for formueskade som er voldt under utøvelsen av den virksomheten som er beskrevet i forsikringsbeviset.
Forsikring for tap grunnet avbrudd i drift som oppstå på grunn av skade på eiendom eller eiendeler.

Avbruddsforsikring

Forsikring for tap grunnet avbrudd i drift som oppstå på grunn av skade på eiendom eller eiendeler.
Forsikringen gjelder for maskiner og produksjonsmaskiner som står på et definert sted eller tilfeller hvor maskinen er midlertidig et annet sted i Norden for reparasjon, ettersyn, overhaling.

Maskinforsikring

Forsikringen gjelder for maskiner og produksjonsmaskiner som står på et definert sted eller tilfeller hvor maskinen er midlertidig et annet sted i Norden for reparasjon, ettersyn, overhaling.
Dekker tap ved skade på egne varer på forsikringsstedet – for eksempel råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, emballasje og liknende. Skader kan eksempelvis skyldes brann, vann eller innbrudd.

Varelagerforsikring

Dekker tap ved skade på egne varer på forsikringsstedet – for eksempel råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, emballasje og liknende. Skader kan eksempelvis skyldes brann, vann eller innbrudd.
Denne forsikringen er laget for at man skal unngå å havne i offentlig helsekø og det garanteres behandling eller utredning innen 14 dager.

Kollektiv behandlingsforsikring

Denne forsikringen er laget for at man skal unngå å havne i offentlig helsekø og det garanteres behandling eller utredning innen 14 dager.
Firmabilen trenger en godt tilpasset bedriftsforsikring. Forsikringen kan gjelde den lovpålagte ansvarsdekningen, delkasko og kasko.

Bilforsikring

Firmabilen trenger en godt tilpasset bedriftsforsikring. Forsikringen kan gjelde den lovpålagte ansvarsdekningen, delkasko og kasko.
Dekker tap av husleieinntekt som skyldes erstatningsmessig skade i inntil 24 måneder.

Husleietapforsikring

Dekker tap av husleieinntekt som skyldes erstatningsmessig skade i inntil 24 måneder.
Forsikringen dekker brann, vann, innbrudd og naturskade på næringsbygg. Huseieransvar inngår også i forsikringen.

Næringsbyggforsikring

Forsikringen dekker brann, vann, innbrudd og naturskade på næringsbygg. Huseieransvar inngår også i forsikringen.
Denne forsikringen gjelder ved skade på ikke-leverte arbeider og materiell. Dekningen gjelder brann, vann og naturskade som rammer ting.

Prosjektforsikring

Denne forsikringen gjelder ved skade på ikke-leverte arbeider og materiell. Dekningen gjelder brann, vann og naturskade som rammer ting.

 

RING OSS

41 01 30 00

-ELLER-

Enkelt og greit 1-2-3

Vi avdekker dine behov sammen og setter sammen en pakke som er tilpasset disse behovene.

Vi tar en gjennomgang samme

Vi avdekker dine behov sammen og setter sammen en pakke som er tilpasset disse behovene.
Basert på dine behov setter vi sammen en løsning som er bedre enn hva du har fra før enten i form av bedre dekninger eller bedre pris.

Bedre avtale

Basert på dine behov setter vi sammen en løsning som er bedre enn hva du har fra før enten i form av bedre dekninger eller bedre pris.
Enten du tengner forsikring for første gang eller flytter forsikringene fra et annet selskap ordner vi alt det praktiske for deg.

Vi ordner resten

Enten du tengner forsikring for første gang eller flytter forsikringene fra et annet selskap ordner vi alt det praktiske for deg.

Yrkesskadeforsikring

Denne formen for bedriftsforsikring dekker personskade og sykdom som har oppstått når en ansatt er i arbeid, på arbeidstedet og i arbeidstiden. Forsikringen dekker blant annet tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt, varig medisinsk invaliditet, Påførte utgifter og fremtidig utgifter, Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall, Utbetaling til barn ved dødsfall og begravelseskostnader.

Du er forpliktet til å ha en yrkesskadeforsikring for alle dine ansatte uansett hvor gamle de er, eller hvilken stillingsbrøk de har. Det er også mulig å utvide yrkesskadeforsikringen til å for eksempel omfatte reise til og fra jobb.

Fritidsulykke

Denne forsikringen trer i kraft når det oppstår ulykker som skyldes tilfeldig og ytre påvirkning utenom arbeidstiden til en ansatt. Forsikringen kan tegnes for samtlige ansatte eller en tydelig definert gruppe blant dem.

Forsikringen dekker i all hovedsak det samme som yrkesskadeforsikringen og det er også mulig å velge bort eller utvide enkelte dekninger. Forsikringen er ment for å lette det økonomiske trykket ved varig tap av inntekt som skyldes medisinsk invaliditet, eller sikre pårørende ved dødsfall.

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen er en engangserstatning som utbetales til en ansats etterlate ved død. Dette er uavhengig av dødsårsak, når på døgnet og hvor i verden dødsfallet inntraff. Det er krav om full arbeidsdyktighet for opptak i gruppelivsforsikringen

Kollektiv behandlingsforsikring

Denne forsikringen er laget for at man skal unngå å havne i offentlig helsekø og det garanteres behandling eller utredning innen 14 dager. Forsikringen har ulike dekningsgrader og du kan velge mellom standard- og superdekning.

Standard: dekker blant annet operasjoner, rehabilitering, inntil 12 behandlinger hos Fysioterapeut, Manuellterapeut eller Naprapat, inntil 6 behandlinger hos Kiropraktor.

Super: dekker i tillegg til standard ytterligere 12 behandlinger hos Fysioterapeut, Manuellterapeut eller Naprapat, inntil 10 behandlinger hos Psykolog og inntil 10 behandlinger til krisepsykologi/psykologisk førstehjelp.

Reiseforsikring

Reiseforsikringen gjelder hele året og kan tilpasses behovene til din virksomhet. Forsikringen kan gjelde for dine ansatte og deres familie på både tjenestereise og feriereiser i 45 eller 60 dager. Du får også tilgang til en av Nordens ledende alarmsentraler for reisende, SOS International.

Denne bedriftsforsikringen omfatter blant annet sykdom og ulykke på reise, ansvar og rettshjelp, reisegods og bagasje og avbestillinger og forsinkelser.

Ansvarsforsikring

I noen tilfeller kan en bedrift risikere å pådra seg et juridisk erstatningsansvar, selv om de aldri har ment å gjøre noe galt. Ansvarsforsikringen skal dekke bistand til behandling av erstatningskrav mot virksomheten, erstatninger for skader på person eller ting forårsaket av virksomheten eller virksomhetens produkt, i tillegg til å dekke krav dersom bedriften er ansvarlig.

Formue ansvarsforsikring

Denne forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar for formueskade som er voldt under utøvelsen av den virksomheten som er beskrevet i forsikringsbeviset.

Forsikringen har tilgjengelig dekning for formueskade, rådgivende ingeniører og arkitekter, samt styreansvarforsikring.

Bedriftsforsikring

Bilforsikring

Firmabilen trenger en godt tilpasset bedriftsforsikring. Forsikringen kan gjelde den lovpålagte ansvarsdekningen, delkasko og kasko. Her kan også inkluderes leiebil, løsøre dersom du eksempelvis har mye verktøy i bilen, fører og passasjerulykke og rettshjelp.

Storbilforsikring

Forsikringen gjelder for lastebiler, kraner, semitrailere og hengere. I tillegg til dekningene du finner i vanlig bilforsikring kan du også tegne deg for avbruddsdekning, godsansvar, kranansvar, tredjemanns interesse, begrenset identifikasjon og næringsløsøre.

Arbeidsmaskinforsikring

Forsikringen gjelder for arbeidsmaskiner i form av motorvogner eller entreprenørmaskiner. Du kan velge dekninger som inkluderer blant annet ansvar, brann og tyveri, kasko, maskinskade, godsansvar, avbrudd, fører- og passasjerulykke og tredjemanns interesse

Avbruddsforsikring

Forsikring for tap grunnet avbrudd i drift som oppstå på grunn av skade på eiendom eller eiendeler. Forsikringen dekker differansen mellom forventet inntekt og faktisk inntekt etter en skadehendelse.

Husleietapforsikring

Dekker tap av husleieinntekt som skyldes erstatningsmessig skade i inntil 24 måneder. Denne bedriftsforsikringen bidrar til forutsigbarhet og redusert risiko for huseiere i et utleieforhold. 

Kriminalitetsforsikring

Denne typen forsikring dekker tap som oppstår på grunn av utro ansatte. Forsikringen er gjerne referert til som underslagsforsikring. Dekningen inkluderer vikarer, konsulenter, og andre som ikke har direkte ansettelse.

Maskin, inventar og løsøreforsikring

Forsikringen dekker brann, vann og innbruddskade på maskiner og løsøre som er montert for-, eller som et ledd i produksjon/næringsvirksomhet.

Maskinforsikring

Forsikringen gjelder for maskiner og produksjonsmaskiner som står på et definert sted eller tilfeller hvor maskinen er midlertidig et annet sted i Norden for reparasjon, ettersyn, overhaling. Forsikringen inkluderer også tekniske installasjoner som eksempelvis kabler og rør.

Næringsbyggforsikring

Forsikringen dekker brann, vann, innbrudd og naturskade på næringsbygg. Huseieransvar inngår også i forsikringen.

Transportforsikring

Varer og utstyr som er på vei ut til dine kunder, eller på vei inn til deg dekkes av denne forsikringen. Forsikringen kan tegnes med dekning på ulike nivåer. Kontakt oss for mer informasjon.

Varelagerforsikring

Dekker tap ved skade på egne varer på forsikringsstedet – for eksempel råvarer, halvfabrikata, ferdigvarer, handelsvarer, emballasje og liknende. Skader kan eksempelvis skyldes brann, vann eller innbrudd.

Varelageret er ofte den største verdien et selskap besitter og det er derfor helt vesentlig at disse verdiene ikke går tapt ved skader.

Verdisakforsikring

Forsikring for verdifulle enkeltgjenstander som dekker nesten alle skader med plutselig ytre årsak.

Prosjektforsikring

Denne forsikringen gjelder ved skade på ikke-leverte arbeider og materiell. Dekningen gjelder brann, vann og naturskade som rammer ting. Den gjelder også for skade på utførte bygge, anleggs, monterings og installasjonsarbeider, eller materialer og utstyr på prosjektets plass som skal inngå i prosjektet

Bedriftsforsikring

Hvordan velger du rett tilbyder av bedriftsforsikringer?

Det viktigste når du skal forsikres, er at du får skreddersydd forsikringer som passer din virksomhet. På den måten unngår du å betale for forsikringer du ikke har behov for, og du kan sove godt om natten, trygg på at du er dekket for det du trenger. Vi hjelper meg med akkurat dette.

Myre & Partnere er i dag en av de største samarbeidspartnerne til Storebrand forsikring. Dette gir oss muligheten til å gi deg en helt skreddersydd forsikringsavtale fra et av Norges ledende forsikringsselskaper, til en svært konkurransedyktig pris.

Samtidig er vi heller ikke større enn at du får tildelt en helt egent kontaktperson som følger opp ditt kundeforhold og tar seg av hele prosessen med å bytte forsikring. Aldri lenger enn en telefonsamtale unna. Ingen automatiserte prosesser som dytter uten et standard opplegg, men én dedikert person som tar deg gjennom hele prosessen fra A til Å.

I Næringslivet finnes det en hel mengde ulike nisjer som alle har ulike sikringsbehov. Vi ønsker å tilby en merverdi i vår rådgivning utover det du finner hos de fleste forsikringsagenter. Derfor har vi blant annet en egen siviløkonom i vårt team med bred erfaring, som vil kunne bistå deg med sikkerhetsforskrifter og leveringsbetingelser.

Kort fortalt tilbyr vi den personlige oppfølingen du forventer fra et lite selskap, med betingelsene og mulighetene som kommer fra et av de store forsikringsselskapene i Norge, Storebrand Forsikring.

Litt om Storebrand og Myre & Partners

Myre & Partnere er representant for Storebrand. Storebrand er et veldig moderne forsikringsselskap, som ikke er bundet av gamle tunge systemer. Dette gjør dem til en utfordrer i forsikringsbransjen som kan strekke strikken lengre, og tvinge frem nye løsninger og muligheter, på en måte som de gamle mammutene i bransjen ikke får til. Denne fleksibiliteten gjør at vi kan tilby bedriftsforsikringer som er presist tilpasset din situasjon.

I dag opplever vi at veldig mange har jobbtyper som ikke fantes for 10 år siden. Vi aner ikke hvor verden ville være om 10 år fra nå, men vi vet at fleksibiliteten til Storebrand vil sørge for at vi skal være der og sikre din bedrift, uansett hva som kan skje.

Det kan godt være du er fornøyd med det forsikringsselskapet du allerede bruker, men det betyr ikke at du har fått den beste dealen. Priser og dekningsgrad på forsikringer varierer veldig, og det er ikke utenkelig at du får en bedre avtale fra oss, enn den du har i dag.

Vi tør å gå så langt som å si at det er veldig sannsynlig at vi kan gi deg en bedre avtale på din bedriftsforsikring her hos oss.

Kontakt oss for en trivelig prat om bedriftsforsikring.

Scroll to Top