Barneforsikring Myre & Partnere representerer Storebrand Forsikring. Barneforsikringen til Storebrand har de siste årene vunnet flere tester. 

Barneforsikring

Ring oss på tlf 410 13 000 for et tilbud på barneforsikring

Slik finner du den beste barneforsikringen

 
Det er vesentlige forskjeller i dekningen til barneforsikringene.
 
En av de viktigste dekningene med en barneforsikring er uføredekningene. Glem ombygging av bolig og behandlingshjelp. Det er i hovedsak godt dekket i det offentlige. For barn, vel og merke.
 

Det er mange gode barneforsikringer og mye å velge mellom. Myre & Partnere har valgt å representere Storebrand Forsikring. En av grunnene til at valget falt på Storebrand var nettopp den gode barne forsikringen Storebrand har. Uføredekningen til Storebrand er en av de beste i markedet.

Storebrand sin «Barn ekstra» får terningkast seks fra både Norsk Familieøkonomi (2021) og Smarte Penger (2022). Forsikringen har mange gode dekninger og høye forsikrings­summer sammenlignet med andre barneforsikringer som er med i testene.

Barneforsikring
Barneforsikring

Hvorfor trenger barnet forsikring?

De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. De aller fleste har behov for en forsikring for å dekke opp de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved slike hendelser.

Dette kan for eksempel være kompensasjon for inntektsbortfall ved tap av arbeidsevne.

Flere av dekningene i barneforsikringen er ment som støtte til foreldrene. En krevende omsorgsfase kan fort gå ut over familiens økonomi både på kort og lang sikt.

Scroll to Top